top of page

ניהול נכסים, פריז 3, צרפת            

ארגון וניטור פתרונות טכניים למבנים מהמאה ה-19 בפריז, הצעות מבעלי המלאכה: חיזוק מבני, אינסטלציה פנימית, חשמל בחלקים המשותפים ותחזוקה כללית.

bottom of page