top of page

מדינה  בית  ב  בורג  לה  ריין,  דרום  של  פריז,  צרפת,  136  מ"ר                

היתר בניה, כולל הרחבה והגבהה, בהסכמה עם מחלקת המונומנטים ההיסטוריים. הגדלה גדולה פי 3 מהבית הקיים, פתרונות חדשניים לארכיטקטורת אקלים, כגון השבת מי גשמים, יצירת אפקט חממה לחימום הבית באופן טבעי, אוורור טבעי וכו'.  קיר שלם בחלונות זכוכית, יצירת חלונות גג מעל חדר האוכל ומדרגות המפיקות אור טבעי בכל הבית, חצר אנגלי נטועה, כוננית גבס עם הוספת אח וכו'.

פיקוח בניה מא' עד ת': הריסה חלקית, חיזוק יסודות, בניה חדשה ובנייה וגימור פנים עד קבלת הבית.

bottom of page