top of page

בית נוג'נט סור מארן, צרפת, 240 מ"ר

היתר בנייה, כולל הגבהה והרחבה, פתחים כנדרש על ידי שירות המונומנטים ההיסטוריים, וכיוונו אל הנופים הפסטורליים שמסביב.  מעקב אחר הבנייה מא' ועד ת'.

bottom of page