עמנואל גולדברג אדריכלות וניהול בניה

מקווה בפריז, רובע 16

אישורים בעירייה, עיצוב עם המהנדס, וניהול בעלי מקצוע, אישור מהבית המשותף,

ניהול הבניה: חיזוק הבניין, איטום ושיפוץ בחומרים מובחרים.

Goldberg Architects - Postal Box 11107 - Zichron Yaakov - Israel 

         Email :  gold.archi26@gmail.com    | Tel USA: + 1-423-228 50 50  |    Tel France : +33 6 03 55 10 83    |      Tel Israel : +972 54 700 3234