לואיס, רופא לב בפריז

"כשרצינו לבנות בית לטעמנו, קראנו לעמנואל. הוא ידע לתמלל את הרצונות שלנו, ולנהל את כל הפרוייקט משלב התכנון עד הביצוע, ברציניות ודיוק. התוצאה היתה מעבר לציפיות שלנו. הבנייה היא בדרך כלל קשה, אבל עם עמנואל ליד ההגה הדרך הופכת לתענוג. שוב תודה."